Vereniging Beeldende Kunstenaars Zandvoort
BKZ 

Over ons

                

BKZ is een vereniging van Beeldende Kunstenaars uit Zandvoort en omgeving.


Deze vereniging is in de tachtiger jaren van de vorige eeuw begonnen als een kunstenaarscollectief van zo'n 7 á 8 kunstenaars, om gedachten en ideeën uit te wisselen en zo elkaar te inspireren en tevens de onderlinge band te versterken.
Veel kunstenaars in Zandvoort en later ook van buiten Zandvoort hebben zich in de loop der jaren aangesloten bij de vereniging vanwege de positieve stimulans. Momenteel telt de vereniging zo'n 25  leden, die zich allemaal op de een of andere manier met de beeldende kunst bezig houden.

Een aantal activiteiten die door de BKZ worden georganiseerd of die uit een BKZ initiatief zijn voortgevloeid, zijn: KunstKracht (een jaarlijks terugkerend evenement in oktober waarbij de kunstenaars hun nieuwste werk tonen), Gallery “de Wachtkamer” (een expositieruimte in het centrum van Zandvoort die gerund wordt door de leden) en Place du Têrtre (een zomermarkt, die inmiddels is overgenomen, maar waar nog veel BKZ leden aan deelnemen).

Het doel van de BKZ in z'n algemeenheid is om de beeldende kunst in en om Zandvoort wat extra aandacht te geven en om elkaar onderling te stimuleren in het maken van kunst.


Dagelijks bestuur

Erik Holtkamp

Erik Holtkamp

Voorzitter

Koninginneweg 37 2042 NK Zandvoort

T.van Os

T.van Os

Penningmeester

Raiffeisenstraat 3 2152CJ Nieuw Vennep

A. Mol

A. Mol

Secretaris

Lijsterstraat 15, 2042 CH Zandvoort

M. Meier-Adegeest

M. Meier-Adegeest

Algemeen bestuur

Vuurboetstraat 8 rood, 2042 AC Zandvoort

C. Geursen

C. Geursen

Algemeen bestuur

Daslookweg 10, 2015 KN Haarlem

 

Hohhomeomemeahomenk: NL48ABNA05.84.369.891        -   KvK